Music Business / Musikpolitik - forklaret

Musikpolitik - forklaret

Musik og politik kan for nogen måske opfattes som to ting, der ikke har noget med hinanden at gøre. Men musik- og kulturpolitik er dog et aktivt emne indenfor både lokal-, regional- og nationalpolitik. 
Musik- og kultur er meget vigtig for et lands velbefindende, og det kan være svært at forestille sig et land uden et aktivt kulturliv. 
 

Er kunst det samme som kultur?

I den generelle debat og diskussion er der en skelnen mellem kunst og kultur. Og debatterne bliver ofte afsporede, hvis den ene taler om kunst, mens den anden taler om kultur. Det er derfor vigtigt at kende forskellen på disse. F.eks. betragtes håndbold som kultur, men ikke ofte som kunst. Musik kommer dog ofte i begge kasser og bliver både kaldt kunst og kultur afhængigt af, hvad der tales om. Kunstmalere bliver af natur smidt i kategorien for kunst, og man taler aldrig om "kulturmalere". Så dér er der er en almen forståelse af, at det mere er kunst end kultur. 
 

Kunst- og kulturens værdi samfundet

Overordnet set har mange af musik- og kulturaktørerne nogle levevilkår, der ofte kræver offentlig økonomisk støtte. Det skyldes primært, at meget af det ikke er rentabelt i sig selv.
Det er i kommunens interesse, at byerne har et rigt kunst- og kulturmiljø. Det skaber værdi for samfundet og er med til at danne den enkelte borger. Samtidig har undersøgelser vist, at udbuddet af kunst og kultur er afgørende for, om en borger flytter til en by og bliver boende der. Dette kan have en stor effekt på en bys økonomi. Bl.a. derfor er kunst og kultur på dagsordenen, når der forhandles budgetter kommunalt, regionalt og nationalt.   
 

Hvordan ser det ud i Aalborg Kommune?

Her er hvad Aalborg Kommune selv skriver i et af deres budgetter:
"Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt - og rummer både bredde og elite, amatøren og den professionelle. Kultur er
også en vigtig faktor for erhvervsudvikling og for evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere."
 
I Aalborg Kommune er kunst og kultur samlet under Sundheds- og Kulturforvaltningen. 
Deres område er bredt og strækker sig over biblioteker, spillesteder, aktiviteter og tilbud, foreninger m.m. 
Aalborg Kommune støtter bl.a. cirka 550 foreninger og cirka 23 aftenskoler. I tidligere omtalte budget kan man læse, at der i 2018 var over 86.000 borgere, der var medlem af en frivillig forening. 
 
Noget af det, der gør debatten om offentlig kulturstøtte svær er, at det umiddebart er svært at måle den økonomiske betydning af kultur - da indtægten ofte sker som afledte effekter af kulturen. F.eks. kostede det mange millioner at afholde Tall Ships Races 2019, men det blev estimeret at arrangementet endte med et overskud, da det satte gang i byens omsætning m.m.
 
Du kan få dig et overblik over Aalborg Kommunes budget ved bl.a. at læse deres "Introduktion til budget 2020-2023". Selv om du måske ikke er så meget inde i kulturpolitik, så kan det give dig et praj om, hvordan det hele hænger sammen økonomisk.
 

Kulturpolitik vs. musikpolitik

Alle kommuner i Danmark har en kulturpolitik.
Men kun ganske få kommuner har en decideret musikpolitik.
Nyborg blev Danmarks anden kommune til at få en musikpolitik. Du kan læse en artikel om det her.
 
Du kan også se deres program uddybet her: 
 
I Aalborg Kommune har man valgt at oprette et kompetencecenter for rytmisk musik (KORMA) samt et rytmisk musikudvalg (og samtidig frataget MUSAM sine midler). Det er eksempler på, hvad musikpolitik kan munde ud i i praksis. 

Hvordan gør de ude i verden?

IFPI er musikselskabernes brancheorganisation. De har lavet et fantastisk stykkearbejde med at udarbejde en køreplan for udviklingen af en sund musikby. De kalder den Mastering a music city. 
Hvis du interesserer dig for musikpolitik og kulturpolitik generelt, så anbefales det kraftigt at læse og forstå deres fine oversigt. Konklusionen er mere eller mindre, at en sund musikby har brug for mange forskellige samarbejdende aktører samt gode vilkår. Oversigten kan så vise, hvad man evt. mangler noget af i sin by osv. Meget nyttigt og simpelt sat op. 

Hvis du vil vide mere om emnet, så kan du finde mere viden her: https://musiccanada.com/resources/recommended-reading/ 
 


 
 

Bøger du bør tjekke ud

Christian Hjort-Andersen er professor på Københavns Universitet, og har forfattet denne bog om det kulturelle liv i Danmark og om dets tætte bånd til statens økonomiske politik. Den omhandler bl.a. kulturudvikling, kulturarv, kulturpolitik og kunstnernes levevilkår. Den er kapitelinddelt med opdeling i bøger, elektroniske medier, teatre, billedkunst, musik osv.
Så man kan evt. nøjes med at læse kapitlet om musik samt kapitlerne med de mere overordnede emner. En virkelig god bog, hvis du vil være klog på kulturpolitik.
På dansk. 410 sider. Cirka 375kr.
 
Christian Have har sammenfattet en bog, der handler om de mange samarbejdsmuligheder der findes mellem kunst og erhverv. Pointen er bl.a. at erhvervsvirksomheder kan få meget ud af at arbejde med kunstnere - og omvendt.
Det er en rigtig god bog, der viser hvordan danske virksomheder og kunstnere har haft nytte af at arbejde sammen.
Du kan låne den gratis på biblioteket og via e-Reolen.
 
 
facebook.com/Aalborgmusikportal.AMP  | Aalborgmusikportal@gmail.com